Assign a 'primary' menu

Wat betekent de Horeca Cao voor mij?

  • 1 mei 2018

 

De Collectieve Arbeidsovereenkomst is een overeenkomst over het leveren van arbeid. Deze overeenkomst is wordt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties afgesloten. Het woord Collectieve zegt het al: de afspraken die worden vastgelegd in de Arbeidsovereenkomst gelden voor alle werkgevers en werknemers in de horeca. Iedereen moet zich  aan deze afspraken houden.

Om de paar jaar wordt er een nieuwe Horeca Cao vastgesteld. Daarin worden afspraken gemaakt over salaris, uurloon en loontabellen, uitbetalen overuren, vakantiedagen en verlofdagen, functies, leerlingen en leermeesters, werktijden en contracten, bijvoorbeeld de regels voor nul uren contracten. Ook worden er afspraken gemaakt voor het pensioenfonds horeca.

De huidige Cao Horeca 2018-2019 is vastgesteld door de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de CNV Vakmensen. Daarmee is deze Horeca Cao bindend voor leden van de KHN. Er loopt een verzoek om deze CAO algemeen verbindend te verklaren, vanaf dan geldt deze Horeca Cao voor alle horecabedrijven.

Leave a Comment: